Bu çeşitlilik, muhtelif dokümantasyon departmanları tarafından desteklenmektedir. Doğrudan kliniğe bağlı modern bir tıp merkezidir. Tıp merkezindeki tıbbi uygulamalar, Dill klinikleri ile yakın çalışır ve Dillenburg'daki tıbbi tedaviyi ve bakımı tamamlar.